Jordnäras lagsida med miljöbalkens regelverk kommer sannolikt att återuppstå!